Peder Tops fotoalbum

by in Denmark, family, history autor: Jens Christian Top

Peder Tops fotoalbum

Hele familien fotograferet på Branderup Mølle i slutningen af 1915. Siddende fra venstre Marie (*1904) med Else (*1915) eller Ester (*1915) på skødet, Peder Top (*1910), Martha (*1905) med Else eller Ester på skødet, Tøger (*1912), Christen (*1914) og Marius Top (1876-1943) - stående Anne Top (1879-1963).
Kultegning af Peder Tops farfar kroejer på Agerskov Kro, Peder Top (1822-1897).
Kultegning af Peder Tops farmor - krokone på Agerskov Kro - Maria Thøgesen Top (1847-1876). Maria var gift med kroejer Peder Top, og hun døde i barselssengen ved fødslen af Marius Top. Det siges, at Maria stod ved en vej og bad om et lift. Her stoppede Peder Top hestkøretøjet og tog hende med.
Fotografi af Peder Tops farmor Maria Thøgesen Top (1847-1876).
Peder Tops farfar kroejer på Agerskov Kro, Peder Top (1822-1897) afbildet på en kop.
Peder Tops farbror Jørgen Petersen Top ved fotografen på Gl. Amagertorv i København. Jørgen Petersen Top boede i København 1895-96.
Peder Tops farbror Jørgen Petersen Top på besøg ved fotografen i Flensborg i 1890erne.
Peder Tops mor Anne Marie Lautrup (siddende forrest) med det hold, der spillede dilettantkomedie på Askov Højskole i 1899. Helt ude til højre sidder Magda Vang Lauridsen (1887-1960), som senere spillede med i stumfilm.
Marie (“Musse”) Top til venstre og Thyra Top til højre ca. 1905. De var døtre af Jørgen Petersen Top og Anna Top, Aabenraa. Jørgen Petersen Top var bror til Peder Tops far, så Musse og Thyra var Peder Tops kusiner.
Peder Tops morbroder Jens Lautrup (1878-1955) fra Gestrup i Agerskov Sogn og hustru Hanne Kirstine Margrethe Lautrup (1882-1951, født Toft). Fotograferet hos Heinrich Hinz i Flensborg i 1909.
Marie Top helt til venstre med sin fætter Christen Lautrup foran. De 2 drenge i matrostøj til højre for Marie Top er sønner af Margrethe Lund - en veninde til Anne Marie Top. Peder Top sidder på skødet af købmand Jens Christian Damm. Martha Top helt til højre og Martha Lautrup forrest. Christen og Martha er Jens Lautrups børn. Jens Lautrup er bror til Anne Marie Top. Haven ved Branderup Mølle ca. 1912.
Hans P. Top (1877-1916) og Marie Petrea Top (1882-1954). Hans P. Top var fætter til Peder Tops far Marius Top, og han overtog i 1906 Agerskov Kro fra Marius Top. Hans P. Top faldt ved Somme i Frankrig som tysk soldat under 1. Verdenskrig, og hans gravsten står på Agerskov Kirkegård. Marie Petrea Top blev gengift Dam, og hun var født Clausen som datter af fotograf Peter Clausen i Åbenrå, hvis atelier har fremstillet billedet her ca. 1912. Marie Top blev kaldt ”Midde”, og hendes og Hans P. Tops datter Marie blev kaldt ”Misse”. Parret fik tre døtre - Karoline (*1906), Marie "Misse" Elmine (*1908) og Astrid (*1913).
Karoline Top (1906-1985) ved fotograf Nedell i Aabenraa. Karoline Top var datter af Hans P. Top (1877-1916) og Marie Petrea Top (1882-1954). Hans P. Top var fætter til Peder Tops far, Marius Top.
Marie (”Misse”) Elmine Top (* 1908) ved Fotograf Peter Clausen, som var hendes morfar. ”Misse” var datter af Hans Petersen Top og Marie Top - senere gengift Dam. Forretningen “Fotograf Peter Clausen” startede i 1908.
Peder Tops mormor Martha Lautrup (1838-1917) boede på aftægt på Branderup Mølle til sin død.
Marius Top (1876-1943) - Peder Tops far - med pibe som nr. 2 fra højre i tysk krigstjeneste - formenlig i Rendsborg 1914-1915. Han lavede kontorarbejde, og kom derfor aldrig til fronten. Nr. 3 fra venstre var mejeribestyrer i Branderup, og han hed Fredslund. Som nr. 4 fra højre ses Søren Severin. Han var Marius Tops barndomsven fra Agerskov.
Tyske soldater under 1. Verdenskrig i Lockstedter Lager nord for Hamborg. Nummer tre fra venstre er Peder Tops morbror Jens Lautrup, som var tysk soldat under 1. Verdenskrig. Postkort, som Jens Lautrup har skrevet og sendt til sin mor Martha Lautrup (se næste billede). Martha Lautrup var Peder Tops mormor, og hun boede i en periode på Branderup Mølle. Kortet er dateret den 16. januar 1917 og teksten er: Kære Moder! En kærlig Hilsen sendes Dig og Eder alle i Møllen fra Jens. Foto: Laukühn.
Et postkort som Peder Tops onkel, Jens Lautrup som tysk soldat under 1. Verdenskrig har skrevet og sendt til sin moder Martha Lautrup fra Lockstedter Lager nord for Hamborg. Martha Lautrup var Peder Tops mormor, og hun boede på aftægt og til sin død på Branderup Mølle. Kortet er dateret den 16. januar 1917 og teksten er: "Kære Moder! En kærlig Hilsen sendes Dig og Eder alle i Møllen fra Jens." Martha Lautrup døde den 17. juli samme år på Branderup Mølle.
Klasse 2, Toftlund Privatschule 1917-1918. Bagerste række fra venstre: Harald Langediel, Harry Storgård, Peder Top, Jes Christiansen, Christian Bork. Nummer 4 fra venstre i næste række: Marie Louise Poort, datter af præsten i Branderup. Pigen, der sidder helt ude til højre i rækken med lærerinden, blev kaldt Tinne. Forreste række nr. 2 fra venstre: Anne Marie Storgård, kusine til Harry Storgård. Foto: O. Bahlk, Flensburg.
Toftlund Privatschule 1917-1918. Fraüleinerne Haacks i midten drev skolen. Peder Top er helt ude til højre i næstnederste række. Foto: O. Bahlk, Flensburg.
Årøsund sommeren 1917. Peder Top forrest til venstre - søster Marie Top bagved - bror ”Kette” Chresten Top på skødet af korngrossererens datter - søster Martha Top helt til højre. Man kunne leje korngrosserer Sørensens sommerhus på Færgevej i Aarøsund. I baggrunden til højre ses Aarøsund Badehotel.
Takkekort til husstanden på Branderup Mølle fra en tysk krigsflyver, som nødlandede på mølledammen ved Branderup Mølle den 7. marts 1918.
Krigsfanger i 1918 i slutningen af 1. Verdenskrig på Branderup Mølle. Stående yderst til højre er den franske krigsfange Chapeau Gideon, og liggende til venstre hans søn som kom til senere som krigsfange, og stor var overraskelsen og gensynsglæden. Resten er russere og italienere.
Fra venstre Peder Top, far Marius Top, søster Martha Top, mor Anne Top og søster Marie Top foran Københavns Rådhus i august 1919. Den ene af pigernes frakker blev stjålet på en restaurant under besøget i København.
Peder Tops farbror Jørgen Petersen Top var jernhandler i Aabenraa. Forretningen og privatboligen lå på Haderslevvej 6. Her ses den flagsmykkede ejendom på Genforeningsdagen den 15. juni 1920. Jørgen Petersen Tops hustru tante Anna Petersen Top, født Fausbøl, står yderst til venstre på altanen. Ved hjørnet til højre har vi deres datter Thyra (Peder Tops kusine).
Peder Tops svoger Laust Lautrup og broderen Thøger på Skamlingsbanken ca. 1920.
Peder Tops bror Christen Top (1914-1991) på Bovlund Bjergvej ved Branderup Mølle. Formentlig første skoledag. I baggrunden til venstre ses Branderup Mølle Holdeplads, som var en del af Haderslev Amts Jernbaner.
Tøger, Else, Ester og Chresten (“Kedde”) Top leger i haven ved Branderup Mølle ca. 1921. Foto: Peder Top.
Øverst til venstre Margrethe Kjergård, ugift. Hun blev kaldt Grethe. Hun boede i perioder på Branderup Mølle som guvernante - men boede ellers i Gram By hos en søster, som var gift med en skræddermester. I midten øverst Marie Top og til højre Anne Top. Nederst Ester og Else Top og Peder Top med ”Pax”. I haven ved Branderup Mølle ca. 1921.
Peder Tops mor Anne Marie Top i haven ved Branderup Mølle ca. 1922. I baggrunden ses Peder Tops søskende Marie, Tøger og en af tvillingerne Else eller Ester. Foto: Peder Top.
Skoleudflugt med Toftlund Kommune- og Realskole til Vejen ca. 1923. Peder Top er yderst til højre. I baggrunden Niels Hansen Jacobsens skulptur "Trold, vejrer kristenblod".
Christen Lautrup (til venstre) og hans yngre broder Jørgen Lautrup leger ved Branderup Mølles karpedam ca. 1923. Huset i baggrunden på Branderup Bygade 44 beboedes af Anne Thorsmark. Foto: Peder Top.
Anne Top - fruen på Branderup Mølle og mor til Peder Top - på gårdspladsen ved Branderup Mølle ca. 1924. Foto: Peder Top.
Mølledammen set fra broen på Branderup Mølle ca. 1924. Foto: Peder Top.
Store Dam i baggrunden og Lille Dam i forgrunden på Branderup Mølle. I horisonten anes Branderup Kirke. Foto: Peder Top.
På gårdspladsen ved Branderup Mølle ca. 1924. Selve møllen ses til højre for stuehuset. Marius Top står til højre for hesten. Foto: Peder Top.
Møllersvend Christian Christensen? ved indgangen til møllen på Branderup Mølle ca. 1924. Foto: Peder Top.
Tøger Top til venstre og Peder Top med ”Pax” på Østergård ved Sdr. Stenderup ca. 1924. Deres ældre søster, Marie var frue på Østergård.
Branderup Mølle ca. 1924. Stuerne er i den venstre fløj, og "æ pissel" er yderst til venstre. Æ Pissel betyder den fine stue, som blev brugt ved særlige lejligheder. Stueplanet i den højre fløj indeholder forældrenes soveværelse - bag vinduet til højre har vi wc med badeværelse. Marius Top sidder på en bænk med sine børn Else og Ester og enten Tøger eller Christen. Foto: Peder Top.
Anne Marie Top med sine fire døtre i køkkenhaven på Branderup Mølle ca. 1924. Fra venstre Martha Top, Marie Top, Ester Top, Anne Marie Top og Else Top. I baggrunden et ”vandtårn” til at vande køkkenhaven med. Foto: Peder Top.
Peder Tops svoger Laust Lautrup, far Marius Top og Jens Chr. Damm (en bror til nabokøbmanden). Branderup Mølle ca. 1925. Foto: Peder Top.
Fra venstre Peder Tops faster Anna Petersen Top, farbror Jørgen Petersen Top, deres datter Thyra Petersen Top og Peder Tops far Marius Top foran Københavns Rådhus. De 2 grene af familien havde mødt hinanden i København ved en ren tilfældighed. Ca. 1925.
Peder Tops bror, Tøger Top (1912-1988) i konfirmationstøjet på Branderup Mølle. Tøger var den 4. af Marius og Anne Tops 7 børn. Foto: Peder Top.
Peder Top som ung banklærling på besøg hos en nabo til barndomshjemmet Branderup Mølle. Naboen var pensioneret lærer Nis Jensen. Ca. 1927.
Peder Top afleverer post på Aabenraa Jernbanestation, sommeren 1927. Foto: Niels Peter Larsen.
To trafikassistenter på jernbanestationen i Åbenrå, sommeren 1927. Pedersen til venstre og Niels Peter Larsen til højre. Peder Top spiste sammen med dem på pensionat. Foto: Peder Top
Peder Top ved Strandmøllen i Kiel-engene nordenfjors i Aabenraa - 1927.
Aabenraa Kul Kompagni A/S ved Nyhavn i Aabenraa 1927. Foto: Peder Top
F.B. Ewaldsen, en ældre kollega til Peder Top i Handelsbanken. Var tidligere direktør i en anden bank, men blev så assistent i Handelsbanken. Var også tidligere reserveofficer i hæren. Åbenrå, sommeren 1927. Foto: Peder Top
Hans Blad stående i midten var en kollega til Peder Top i Handelsbanken i Aabenraa. Kvinden til venstre er Doris Rode, og den siddende mand er Dieterich Ferdinand. Tennisbanerne bag Folkehjemmet i Aabenraa, sommeren 1927.
Peder Tops kollega Vilfred Andersen på arbejde i Kjøbenhavns Handelsbanks afdeling i Storegade 3 i Aabenraa. Foto: Peder Top
Hanne Toft, Åbenrå, sommeren 1927. Foto: Peder Top.
Blomsterhandler Carl ”Calle” Hass i Aabenraa ca. 1927. Foto: Peder Top
Trafikassistent ved jernbanevæsenet Niels Peter Larsen står på mål i Åbenrå i 1927. Foto: Peder Top
Peder Tops bekendte trafikassistent i DSB, Niels Peter Larsen på tennisbanerne bag Folkehjemmet i Aabenraa ca. 1928. Foto: Peder Top.
Lisbeth Oksen på tennisbanerne bag Folkehjemmet ca. 1928. Foto: Peder Top.
Peder Top på tennisbanerne bag Folkehjemmet i Aabenraa - ca. 1928.
Peder Top og en kollega ved indgangen til Handelsbanken i Storegade 3 i Aabenraa, 1928.
På tennisbanerne bagved Folkehjemmet i Åbenrå, ca. 1928. Yderst til venstre Lisbeth Oksen og yderst til højre en kollega til Peder Top i Handelsbanken i Aabenraa, Hans Blad. Foto: Peder Top.
Niels Peter Larsen har sendt billedet til Peder Top fra en rejse til Sydtyskland. Han var trafikassistent ved DSB og en af Peder Tops bekendte i Åbenrå. Ca. 1929.
Hans Blad til venstre og Peder Top. Hans Blad var en kollega til Peder Top i Handelsbanken i Åbenrå. Hans Blad blev født i 1903, og han blev bankuddannet i Nordslesvisk Folkebank. Her er de foreviget på en søndagsudflugt ca. 1929.
Fra venstre Christian Nissen, Peder Top og Hans Blad på Aabenraa Havn ca. 1930. De var alle tre ansat i Handelsbanken i Aabenraa.
Peder Top som garder rekrut ved Rosenborg Kaserne i København ca. 1931.
Peder Top som garder siddende forrest til højre i 3. Livgardebatillons 2. Kompagni. Formentlig Ermelunden 1931.
Frisørarbejde blandt gardere i 3. Livgardebatillons 2. Kompagni. Peder Top ses som nr. 2 fra højre. Ca. 1931. Formentlig Jægersborg Kaserne.
Fra venstre stående: Peder Tops søster Martha Top, Anders Christensen Vaaben ?, Peder Tops mor Anne Marie Top, faster Cathrine (gift med dyrlæge Riis i Toftlund og søster til Marius Top), Peder Tops far Marius Top, dyrlæge Christian Peter Bonniksen Riis og Laurids "Laust" Lautrup (Peder Tops svoger). Børnene i forreste række: Pigerne er Else og Ester, og de er de yngste børn af Anne og Marius Top. Marius Top var på det tidspunkt bogholder på Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund - det havde af økonomiske grunde været nødvendigt at afhænde Branderup Mølle sidst i 1920erne. Drengen med mørkt pagehår er Hans Erhard Lautrup - første barnebarn af Anne og Marius Top og søn af Marie Lautrup (født Top) og proprietær Laurids "Laust" Lautrup. Billedet er formentlig taget i haven ved Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund. Året er ca. 1933. Foto: Marie Lautrup?
Strandliv ca. 1936 - i bilen sidder bambuse Asmus Christensen og nr. 4 fra venstre er bambuse Peder Top. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev.
Fra venstre: Bambuse Richard Kofoed, bambuse Peder Top og en ukendt, 1936. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev.
På Hotel Victoriabad, Kelstrup Strand i 1930erne. Fra venstre: Bankassistent Christian Klye, bambuse og tandtekniker P.F. Sternkopf, bambuse og bankassistent Richard Kofoed, bambuse Jens Peter Schmidt, bambuse og bankassistent Peder Top og Poul Erik Gjerlev. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev.
Hesteholdet på gårdspladsen på Østergård ved Sdr. Stenderup ved Kolding ca. 1934. Drengen til venstre er Hans Erhard Lautrup (1926-1989) - søn af ejeren Laust Lautrup (1895-1964), som ses i et af vinduerne. Hans Erhard overtog senere gården. Hans Erhard Lautrup var Peder Tops første nevø, og Laust Lautrup var Peder Tops svoger - gift med søsteren Marie.
Peder Tops yngre bror Christen Top alias ”Kedde” som kommis ved købmandshandlen A.H. Ullerup i Toftlund i 1930erne.
Fra venstre: Bambuse Peder Top, entreprenør Ingvardsen ved rattet, bambuse Richard Kofoed og bambuse Jens Peter Schmidt i 1930erne på en udflugt til marsken. D på nummerpladen stod for Haderslev Amt mellem 1903 og 1958. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev. Foto: Christian Klye.
Kaffebord i 1930erne. Fra venstre: Bankassistent Christian Klye, entreprenør Ingvardsen, bankassistent og bambuse Richard Kofoed samt bankassistent og bambuse Peder Top. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev. Foto: Jens Peter Schmidt.
Morgenkaffe på arkitekt Kai Holtners terrasse på Parkvej 15 i Haderslev i 1930erne. Bambuse Peder Top til venstre og til højre fru arkitekt Holtner. I midten ses senere borgmester i Haderslev bambuse Hans C. Carstensen, som var søn af malermester Carstensen. Han blev senere selv malermester. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev.
Kelstrup Strand i midten af 1930erne ved fisker Nielsens hus. Til venstre Peder Top og til højre Jens Peter Schmidt, hvis far havde en herreekviperingshandel i Nørregade i Haderslev. Jens Peter Schmidt overtog senere faderens forretning.
Til venstre bambuse Hans Sørensen og til højre bambuse Peder Top på Bornholmerbåden i 1938. De er på vej til at besøge bambuse Richard Kofoed på Bornholm. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev.
Bambuse Jens Peter Schmidt og bambuse Peder Top i Cochem på en tur til Rhinen og Mosel i 1938. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev.
Bambuse Hans Sørensen og bambuse Jens Peter Schmidt sammen med en lokal bondemand på en tur til Rhinen og Mosel i 1938. Bambuserne var en kreds af ungkarle i 1930ernes Haderslev.
En decimal computer i 1410 serien fra IBM præsenteres for kursister på Kjøbenhavns Handelsbanks kursuscenter Uglemose i Charlottenlund i starten af 1960erne. Peder Top ses med foldede hænder umiddelbart til højre for maskinen.
Anne og Marius Top fik syv børn mellem 1904 og 1915. Marie og Martha blev født på Agerskov Kro. Senere blev Peder, Tøger, Christen, Else og Ester født på Branderup Mølle. Her er de alle syv samlet januar 1986 på Skamlingsbankens Restaurant i anledning af Marie Lautrups søn, Hans Erhards 60 års fødselsdag. Stående fra venstre Christen Top (1914-1990), Peder Top (1910-2011) og Tøger Top (1912-1988). Siddende fra venstre Marie Lautrup (1904-1997), Else Wildschiødtz (1915-2009), Ester Hartmann (1915-1999) og Martha Vaaben (1905-1988).
Peder Top i sit første leveår i 1910 i en barnestol på Branderup Mølle. Dengang Tyskland.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

This website uses cookies in accordance with EU legislation and to improve your user experience.The cookie settings on this website www.jenschristiantop.com are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" then you are consenting to this. Cookies are not something we have invented but an EU regulation all websites in EU must make their visitors aware of that are implemented.

Close